Zarządzenie Nr 91/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z orga

Zarządzenie Nr 91/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019