Zarządzenie Nr 9/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/17/VII z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyko

Zarządzenie Nr 9/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/17/VII z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.