Zarządzenie Nr 9/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 9/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę