Zarządzenie Nr 92/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.11.2018 r. w sprawie projektu planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu ad

Zarządzenie Nr 92/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.11.2018 r. w sprawie projektu planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019 r.