Zarządzenie Nr 25/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz miejs

Zarządzenie Nr 25/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz miejskiego systemu wykrywania i alarmowania w mieście Puszczykowo