Zarządzenie Nr 10/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr 10/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2019