Zarządzenie Nr 11/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 11/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie