Zarządzenie Nr 12/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Statutu Miasta Puszczykowa

Zarządzenie Nr 12/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Statutu Miasta Puszczykowa

Projekt Statutu Miasta Puszczykowa