Zarządzenie Nr 15/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 15/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę