Zarządzenie Nr 16/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.03.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 6/18/VIII z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia w

Zarządzenie Nr 16/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.03.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 6/18/VIII z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na oddanie w dzierżawę