Zarządzenie Nr 17/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemy cyberbezpiecze

Zarządzenie Nr 17/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemy cyberbezpieczeństwa