Zarządzenie Nr 18/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 18/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej