Zarządzenie Nr 19/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.03.2019 r. w sprawie przyznania dotacj na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 19/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.03.2019 r. w sprawie przyznania dotacj na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe