Zarządzenie Nr 20/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 20/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej