Zarządzenie Nr 2/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/18/VIII z dnia 31.12.2018 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyk

Zarządzenie Nr 2/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/18/VIII z dnia 31.12.2018 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019 r.