Zarządzenie Nr 23/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 23/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego