Zarządzenie Nr 24/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 24/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe