Zarządzenie Nr 26/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie utworzenia terenowych formacji obrony cywilnej w Mieście Puszczykowo

Zarządzenie Nr 26/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie utworzenia terenowych formacji obrony cywilnej w Mieście Puszczykowo