Zarządzenie Nr 27/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 27/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia