Zarządzenie Nr 28/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 28/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia