Zarządzenie Nr 29/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum An

Zarządzenie Nr 29/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie za rok 2018.