Zarządzenie Nr 3/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 3/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej