Zarządzenie Nr 32/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 32/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.