Zarządzenie Nr 33/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 maja 2019 r w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 33/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.