Zarządzenie Nr 34/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Puszczykowo.

Zarządzenie Nr 34/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Puszczykowo.

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2019 r.