Zarządzenie Nr 35/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 35/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18.12.2018 r.