Zarządzenie Nr 37/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 37/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia