Zarządzenie Nr 38/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 38/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę