Zarządzenie Nr 39/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 39/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę