Zarządzenie Nr 4/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.01.2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 4/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.01.2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe