Zarządzenie Nr 42/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.06.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 42/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.06.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie