Zarządzenie Nr 43/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/19/VIII z dnia 5 lutego 2019 r. sposobu podziału środków na dofinansowanie d

Zarządzenie Nr 43/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/19/VIII z dnia 5 lutego 2019 r. sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, określenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w roku 2019.