Zarządzenie Nr 44/19/VIII w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 44/19/VIII w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.