Zarządzenie Nr 48/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postęp

Zarządzenie Nr 48/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2018r., poz. 1061).