Zarządzenie Nr 49/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 49/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.