Zarządzenie Nr 5/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Puszczykowa w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska,

Zarządzenie Nr 5/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Puszczykowa w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza