Zarządzenie Nr 54/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.08.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/18/VIII z dnia 31.12.2018 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczy

Zarządzenie Nr 54/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.08.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/18/VIII z dnia 31.12.2018 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019 r.