Zarządzenie Nr 55/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 55/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia