Zarządzenie Nr 58/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.09.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowe

Zarządzenie Nr 58/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.09.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020