Zarządzenie Nr 59/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 59/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.