Zarządzenie nr 6/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie

Zarządzenie nr 6/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie