Zarządzenie Nr 63/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 63/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.