Zarządzenie Nr 64/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: realizacji budżetu obywatelskiego

Zarządzenie Nr 64/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: realizacji budżetu obywatelskiego