Zarządzenie Nr 65/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postę