Zarządzenie Nr 66/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.09.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospo

Zarządzenie Nr 66/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.09.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.