Zarządzenie Nr 69/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 69/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18.12.2018 r.