Zarządzenie Nr 70/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu najmu części budynku użytkowego stanowiącego własność Miasta Puszczykowa

Zarządzenie Nr 70/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu najmu części budynku użytkowego stanowiącego własność Miasta Puszczykowa