Zarządzenie Nr 71/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu budynków przeznaczonych do oddania w najem w Puszczykowie przy ul. Przecznica 15, na ok

Zarządzenie Nr 71/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu budynków przeznaczonych do oddania w najem w Puszczykowie przy ul. Przecznica 15, na okres do 3 lat