Zarządzenie nr 7/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 9/18/VIII z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wy

Zarządzenie nr 7/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 9/18/VIII z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w części dotyczącej działki nr 2199