Zarządzenie Nr 72/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.10.2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych Gminy Puszczykowo

Zarządzenie Nr 72/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.10.2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych Gminy Puszczykowo